HiCare is partner van het “Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid”!

Missie: een optimale ontsluiting en het beschikbaar stellen van kennis in en tussen de verschillende branches is van essentieel belang voor de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg/onderwijs/arbeid voor mensen met autisme en hun omgeving.

Het convenant “Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid” is een convenant waarin meerdere organisaties de intentie uitspreken om gezamelijk kennis te ontsluiten en te delen.
Dit met als doel dat professionals en managers, in de zorg en onderwijs, optimale kennis hebben van het regionale hulpverlenings- en onderwijsaanbod zodat zij, in de veelheid van ht aanbod, cliënten goed kunnen adviseren, begeleiden en/of behandelen.
Het autismenetwerk ZHZ is een nog steeds groeiend en enthousiast netwerk van professionals. HiCare is hierbij aangesloten om met name de verbinding te maken tussen scholing, behandeling en de arbeidsmarkt. Het netwerk heeft zodoende de mogelijkheid om behandeling, begeleiding te koppelen aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid in een baan.
Duurzaam investeren in elkaars mogelijkheden om mensen met autisme steeds beter te begeleiden. Daar gaan wij voor!