Artikelen door admin

HiCare is partner van het “Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid”!

Missie: een optimale ontsluiting en het beschikbaar stellen van kennis in en tussen de verschillende branches is van essentieel belang voor de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg/onderwijs/arbeid voor mensen met autisme en hun omgeving. Het convenant “Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid” is een convenant waarin meerdere organisaties de intentie uitspreken om gezamelijk kennis te ontsluiten en te […]

Wet banenafspraak en quotumheffing

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Met de Participatiewet wil het kabinet meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk krijgen. Het kabinet en werkgevers… Sinds 1 […]

Over HiCare

“Yes We Care”. Onze missie zit in onze naam. HiCare Company Health Services BV staat voor een hoog zorggehalte en een hoog niveau van gezondheidsdiensten en dat willen we waarmaken. We zijn een professioneel en innoverend bedrijf op het gebied van verzuim- en stressmanagement, in- en externe re-integratie en loopbaanbegeleiding.

Nieuws

HiCare is partner van het "Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid"!

Missie: een optimale ontsluiting en het beschikbaar stellen van…

Contact

HiCare Company Health Services BV
Postbus 155
3000 AD Rotterdam
Tel. 010-4804058
info@hicarecompany.nl

HiCare Company Health Services BV • Postbus 155 3000 AD Rotterdam • T 010 – 480 40 58 E info@HiCareCompany.nl